Sämre information om receptfri medicin

Ett receptfritt preparat kan kosta dig fem gånger så mycket som ett annat med samma innehåll eftersom Apoteket inte ska informera om billigare receptfri medicin.

När det däremot gäller receptbelagda läkemedel har Apoteket en skyldighet att sälja billigare alternativ om inte kunden eller läkaren motsätter sig detta. 

Samma sak gäller alltså inte receptfria läkemedel. Då ska Apoteket vara neutralt mot sina leverantörer och bara ge råd om pris när kunderna efterfrågar det.