Skola arbetar mot nazismen - prisas

Vedebyskolan i Karlskrona tilldelas ett pris för sitt arbete mot bland annat nazismen.

Skolan får 27-januari-priset som syftar på förintelsens minnesdag och som ges till en skola med stort engagemang för att levandegöra just minnet av förintelsen.

Enligt motiveringen har Vedebyskolan i flera år arbetat aktivt för att öka elevernas medvetenhet om nazism, våld och främlingsfientlighet.