Oklart om järnvägsstationen får en kiosk

Planerna på att kulturminnesförklara järnvägsstationen i Karlshamn kan innebära att den nya kiosk som planeras där aldrig blir byggd.

Blekingetrafiken och statliga Jernhusen, som äger stationshuset, vill att kiosken står klar vid återinvigningen av Kustbanan i juni.

Länsstyrelsen ska dock först utreda om stationen ska byggnadsminnesförklaras och det är inte säkert att kiosken anses passa in i huset. 

– Jag kan inte garantera att vi kan ge besked innan juni, säger bebyggelseantikvarien Anette Johansson på länsstyrelsen.

Lasse Carlsson
lars.carlsson@sr.se