Insatsförband hotas av personalbrist

Det är osäkert om marinens nya insatsförband, IKS 07, kan bli redo att sättas in i ett skarpt läge från den 1 februari som det är tänkt.

Fortfarande saknas det en del personal på den tekniska sidan på korvetten Sundsvall som ingår i insatsen. 

– Utan dem kan vi helt enkelt inte kasta loss, säger Ola Bogren, kommendörkapten och chef för styrkan, till Blekinge Läns Tidning. 

Korvettstyrkan är ett beredskapsförband och är tänkt att kunna ingå i en internationell, fredsbevarande insats. 

Styrkan har funnits i flera år, men togs i bruk först i fjol då korvetten Gävle skickades till Libanon.