Färre skadades allvarligt på jobbet i fjol

Antalet allvarliga arbetsplatsolyckor i Blekinge fortsätter att minska. I fjol rapporterades 718 olyckor som var så pass allvarliga att de ledde till en sjukskrivning.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det en minskning med 13 olyckor jämfört med året innan. 

I landet i övrigt syns för första gången sedan 2003 ett ökat antal arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro.