Fettillverkare siktar på bättre anläggning

Fettillverkaren Aarhus Karlshamn vill bygga en ny fabriksanläggning för utvinning av oljor.

Företaget förbereder en ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen. 

– Vi vill se om det finns förutsättningar att gå vidare i planeringen, säger Bo Svensson, informationschef på Aarhus Karlshamn. 

Den nya press- och extraktionsanläggningen, som ska ersätta den nuvarande, väntas kunna öka utvinningskapaciteten med 30 procent.