Honung är svaret på ökad integration

Biodling ska få invandrare mer delaktiga i samhället. Det är Blekinges biodlare och studieförbundet Vuxenskolan som har startat det unika projektet.

I Sverige är det brist på biodlare medan det är vanligare i andra länder, skriver Blekinge läns tidning.

Meningen är invandrade personer ska få odla sin egen honung och genom det få en möjlighet att skaffa fler kontakter i samhället.