Mobiltelefoner ur funktion vid stormväder

Det är ekonomiskt omöjligt att kräva bättre beredskap av mobiloperatörerna vid elavbrott än de har i dag. Det säger Anders Johansson på Post- och telestyrelsen.

Efter stormen Per fanns det samhällen som var helt utan telefon i ett och ett halvt dygn. Många ifrågasätter varför man inte kan se till att åtminstone mobiltelefonin fungerar vid ett strömavbrott.  

De olika mobiloperatörerna har olika beredskap vid strömavbrott. Fia Edholm på Telia berättar att man där kan hålla igång en mobilstation i mellan 4 och 24 timmar men andra operatörer har ingen reservbackup överhuvudtaget.

På statliga post och telestyrelsen PTS skulle man rent teoretiskt kunna kräva av mobiloperatörerna att de har bättre backup, men det är inte aktuellt. Det säger Anders Johansson som ansvarar för nätsäkerhet på PTS. 

Däremot har PTS sedan stormen Gudrun fått 100 miljoner kronor per år från staten för att mobiloperatörerna ska kunna förbättra backupen i de mest utsatta områdena.  

De pengarna skär staten ner på nu.