Kritiserade regler ändras

Telia ändrar nu sina regler för ersättningar efter teleavbrott.

Det förra systemet som bland annat innebar att kunderna bands vid företaget har fått mycket kritik, men efter årsskiftet är det alltså nya regler som gäller.

Ersättningen från Telia för ett fem dygns avbrott är ett par hundra kronor, och det var tidigre då i form av avdrag på abonnemangsavgiften, ett system som kritserats hårt för att återbetalningen av ersättningen flyttades framåt i tiden.

På detta sätt bands kunden till Telia, men nu är det systemet ändrat.