Oförändrad vattenkvalitet trots stormen

Trots vinterns stora storm, med orkanbyar över södra Sverige och högt vattenstånd, så har inte situationen i Östersjön förbättrats.

Vattnet, som strömmade in från Kattegatt, var inte tillräckligt salt och inte heller tillräckligt syrerikt.

Enligt Martin Hansson på SMHI i Göteborg går det att se en liten förbättring vad gäller syrehalterna i områdena söder om Blekinge och Skåne.