Missnöjet med äldrevården i länet växer

Kvaliteten inom äldreomsorgen sjunker i flera av länets kommuner. Det visar en granskning som baseras på svar från drygt 2 000 vårdtagare och deras anhöriga.

Rapportförfattaren Bo Engström säger att den tidigare positiva trenden från tidigare undersökningar nu tycks ha brutits. 

Kritiken handlar ofta om att maten är dålig, att det är för stort personalombyte och att de anställda inte har tid att prata med de äldre.

Lasse Carlsson
lars.carlsson@sr.se