"Männen tar inte signalerna på allvar"

Män i länet får vänta längre på cancerdiagnos än kvinnor, det visar en studie av diagnoserna ur ett genusperspektiv.

Förra året fick männen som hade cancer i tjocktarmen sin diagnos senare än kvinnorna, skriver Blekinge läns tidning.

När sjukdomen upptäcktes hos männen hade cancern i många fall spridit sig till levern.

Kirurgöverläkaren Lars Broling i Karlskrona tror att det främst beror på att männen inte tar signalerna på allvar utan väntar längre med att söka vård.