JK ska granska nazistorganisation

Karlskronas kommunjurist Lennarth Eriksson har anmält nazistorganisationen NSF till justitiekanslern, JK.

Anmälan gäller en film vars omslag pryds av en svastika, som organisationen säljer via sin hemsida. 

Enligt Lennarth Eriksson kan omslaget utgöra hets mot folkgrupp och han vill därför att JK ska granska omslaget.