Övervakningsbilder går inte att använda

De övervakningskameror som butiker och företag har i sina lokaler är ofta av mycket dålig kvalitet. Bilderna som tas går sällan att använda som bevismaterial.

I dag hänger det ofta övervakningskameror som spelar in dig när du går runt i en butik, anläggningar som kostar butiksinnehavaren mellan 30 000 kronor och 200 000 kronor att köpa.

När polisen efter till exempel ett inbrott tittar på bilderna kan de ofta konstatera att filmen bara är att kasta.  

Även på Svensk Handel är man frustrerad över att butiksägare allt för ofta har fel utrustning.  

– Handelns representanter är okunniga och kan inte ställa de rätta kraven, det är problemet, säger Dick Malmlund, säkerhetsansvarig.