Trög näringslivsutveckling

Näringslivsutvecklingen går långsammare i Blekinge än i resten av landet.

Därför är förra regeringens mål, att 80 procent av alla mellan 20 och 80 år ska arbeta, någonting som inte kommer att uppnås i Blekinge detta året. Det säger Emma Tornström som är utredare på Länsarbetsnämnden.

En förklaring är att ganska många i Blekinge arbetar inom industri, och att det är en bransch som rationaliserar och därför inte har så stora sysselsättningsökningar.

Prognosen är att 79 procent av alla blekingar mellan 20 och 64 år ska ha jobb när årets slut närmar sig. Hela riket i stort kommer däremot att uppnå 80-procentsmålet.