Moderata ungdomsförbundet störst i länet

Nu har moderata ungdomsförbundet gått om socialdemokraternas ungdomsförbund när det gäller medlemsantalet i Blekinge.

Generellt sett har dock samtliga ungdomsförbund i länet svårt att få medlemmar.

Tillsammans har de sju förbunden 300 medlemmar i Blekinge.