Landstinget medger behandlingsproblem

Landstinget i Blekinge har känt till att de inte lever upp till vårdgarantin när det gäller behandling av heroinmissbrukare.

En undersökning visar att Blekinge är ett av 11 landsting som inte klarar vårdgarantin.

Det är den statliga kommittén, Mobilisering mot narkotika, som har gjort undersökningen.

Granskningen visar att elva av 21 landsting i landet, däribland Blekinge, inte klarar de vårdkrav som ställs.