Ambulansen kommer inom rimlig tid

Blekingeborna kan känna sig relativt trygga om de behöver hämtas av ambulans.

Glesbygdsverket har sammanställt hur täckningen ser ut i landet och den visar att det ser bra ut i Blekinge jämfört med andra län. Det enligt Blekinge läns tidning

Enligt undersökningen är det lite mindre än 2 000 personer som kan få vänta upp till 20 minuter. Enligt statistiken ska ingen behöva vänta längre än så.