Fick bakläxa på flera av sina förslag

Den borgeriga femklövern i Karlskrona hade ett tungt fullmäktigemöte på torsdagen.

Tanken var att på kommunfullmäktigemötet få igenom flera tunga förslag som till exempel skolpeng, barnomsorgspeng och hemtjänstpeng.

Enligt lokaltidningarna ansåg oppostionen att ärendena var för dåligt förberedda och och därför togs inga beslut.

Nu tvingas man jobba vidare med förslagen för att de ska bli aktuella för beslut igen.