Satsar på ny marknadsföring av kommun

Ronneby kommun har tagit fram nya skyltar som ska pryda infarterna och budskapet är att man är välkommen till Hjärtat i Sveriges trädgård.

Enligt informationschefen Sölve Landén knyter de nya skyltarna an till Ronneby som en plats med vacker natur, sund miljö, växtkraft och livskvalitet.

Skyltarna, som kostar uppemot 25 000 kronor, ska sättas upp i veckan.