Kabel har domstolen på sin sida

Ägarna till Polenkabeln behöver inte betala mer ersättning för sämre fiske på grund av kabeln mellan Karlshamn och Polen.

Miljödomstolen har beslutat att den fiskeavgift som betalades ut 1999 är tillräcklig.

Som grund till beslutet ligger Fiskeriverkets rapport som visar att magnetfältet från kabeln inte påverkat vandringsmönstret för ålen, laxen och havsöringen.