Pengar till naturvård

Länsstyrelsen i Blekinge får 41 miljoner kronor av Naturvårdsverket för naturvård.

Nästan hälften av pengarna ska användas till att bilda nya naturreservat och för att ersätta markägare.

Resten av pengarna ska bland annat gå till underhåll av befintliga naturreservat, och för insatser för att bevara flodpärlsmusslan i Mörrumsån och Bräkneån.