Kommuner väntar på skadeanmälningar

När nu snön kommit till länet förbereder sig kommunerna för att ta emot klagomål från folk som har halkat och slagit sig.

Milos Jovanovic, trafikingenjör i Sölvesborgs kommun, säger att klagomålen bedöms från fall till fall. 

Enligt honom är kommunen snabb med att sanda och röja snö när det blir kallt men när det gäller isiga trottoarer är det fastighetsägarnas ansvar.  

Milos Jovanovic förklarar också att gångtrafikanter har ett eget ansvar med att ta det försiktigt i vintervädret.

Jenny Roos
jenny.roos@sr.se