Kvinnor får ej fritt välja kön på gynekolog

Kvinnor i Blekinge och ytterligare tre län i södra Sverige får inte längre välja om de ska undersökas och behandlas av en kvinnlig eller manlig gynekolog.

Bakgrunden till beslutet är att de manliga gynekologerna inte ska diskrimineras. 

Det är en samverkansgrupp mellan de aktuella kvinnoklinikerna som har infört regeln att patienten får den läkare hon blir tilldelad, skriver Helsingborgs Dagblad. 

Undantag görs dock där det finns särskilda skäl att inte låta sig undersökas av en manlig gynekolog, till exempel för kvinnor som utsatts för övergrepp eller för kvinnor med ursprung i patriarkaliska traditioner.