Får böta för försenad redovisning

Fyra företag i Blekinge får böta 10 000 var för att dom ännu inte har lämnat in sina årsredovisningar för 2005 till Bolagsverket.

Av samma anledning har företagen vid två tidigare tillfällen förra året fått böta 5000 kronor var.

Företagen är skyldig enligt lag att lämna in en årsredovisning och Bolagsverket kan till sist tvångsavveckla företaget om redovisningen inte kommer in.