Efterfrågan går före hälsorisk i Olofström

Kommunerna i länet gör olika bedömningar om det är rätt att erbjuda allmänheten chansen att sola solarium.

I Karlshamn ska man avveckla alla solarier i kommunens lokaler med hänvisning till att solning kan orsaka hudcancer. 

I Olofström bygger man istället ut solarierna. När nya simhallen står klar i december ska två solarier finnas på plats där. 

– Finns det en marknad så kommer vi att erbjuda det, säger Håkan Håkansson, ansvarig för simhallsbygget.

Lasse Carlsson
lars.carlsson@sr.se