Sölvesborg satsar på funktionshindrade

Nu tar Sölvesborgs kommun ett samlat grepp för att ge kommunens funktionshindrade invånare en rikare fritid.

Ledarutbildningar, ökade bidrag och en ny katalog med olika aktiviteter ska ge dem en väg in i föreningslivet, skriver Blekinge läns tidning. 

Tidigare har kommunen främst sett till att äldre funktionshindrade har haft sysselsättning men nu satsar man även på barn och unga. 

I aktivitetskatalogen finns allt från ridning till musik och bollsporter att välja mellan.