Stor handel med sockerkvoter pågår

Gotländska betodlare säljer nu sina sockerkvoter till bland annat jordbrukare i Blekinge och Skåne. 

Bakgrunden är att priserna på sockerkvot har minskat kraftigt det senaste året, från omkring 1 900 kronor per ton till 400 kronor per ton. 

Den stora säljruschen kom igång för två veckor sedan efter det att betodlarna haft ett möte för att diskutera framtiden.