Magbakterier ska kartläggas av forskare

De flesta av oss bär runt på cirka två kilo bakterier i vårt mag- och tarmsystem. Svenska forskare ska nu kartlägga hur fördelningen av bakteriearterna ser ut.

Det har varit känt länge att bakterierna är viktiga för vår hälsa. Forskarna ska nu därför också titta på om rubbningar i bakteriebalansen kan vara en viktig orsak till många av de folksjukdomar som är vanliga i västvärlden idag.

Diabetes, astma, allergier, reumatism och övervikt är några exempel på typiska välfärdssjukdomar som forskare under de senaste åren börjat koppla ihop med bakteriefloran i vårt mag- och tarmsystem.