Färre sjukskrivningar inom hemtjänsten

Hemtjänstpersonalen i länet är allt friskare och sjukskrivningarna är på väg ner efter flera år med stor personalfrånvaro.

– En orsak är att rehabiliteringen har blivit mycket bättre, säger Susanne Nordin, personalchef på Karlskronas äldreförvaltning till Blekinge läns tidning. 

Färre sjukskrivningar innebär större trygghet för pensionärerna. 

– De får möta samma människor i större utsträckning, säger Ola Karlman på hemtjänsten i Jämjö.