Friskola kritiseras av Skolverket

Friskolan Svettpärlan i Karlskrona uppmanas av Skolverket att ge eleverna mer inflytande över bland annat planering.

I en inspektion av grundskolan skriver man också att skolan bör förbättra och utveckla informationsteknologin som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.

Förutom det får skolan godkänt på alla andra punkter och Skolverket lyfter fram flera bra saker. Bland annat tycker verket att skolplanen är bra och att skolan följer upp elevernas kunskapsnivå på ett bra sätt.