Dålig utkik orsakade fartygsolycka

Sjöfartsinspektionen har kommit fram till vad som orsakade en krock mellan två fartyg utanför Blekinge i oktober.

Det ena fartyget var på väg från Karlshamn till Gdansk när de krockade med ett fiskefartyg på väg till Karlskrona.

Sjöfartsinspektionens slutsats är att inget av fartygen höll tillräcklig utkik.