Karlskronas företagsklimat rankas lägst

Företagsklimatet i Blekingekommunerna rankas fortfarande som sämre än genomsnittet.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i landets kommuner. I mätningen har bland annat 31 000 företagsledare fått tycka till om deras egen kommun.

Karlshamns kommun är länets raket. De har klättrat 69 placeringar sedan förra mätningen.

Bäst företagsklimat anses Ronneby kommun ha och sämst till ligger Karlskrona. Alla Blekingekommuner ligger på den nedre halvan i rankingen.