Fler studenter fuskar med sina studier

Fusk och regelbrott bland eleverna på Blekinge Tekniska Högskola ökar, visar en rapport från Högskoleverket.

Enligt rapporten var det under förra året en markant ökning av fuskande studenter på BTH jämfört med tidigare år.

Högskolan hanterade 16 disciplinärenden som resulterade i antingen avstängningar eller varningar efter misstänkt fusk.

Sven-Ove Nilsson är ansvarig för de här frågorna och han säger att det är ett problem att fusket ökar.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se