Storstrejk väntar elektrikerförbundet

Nu varslar elektrikerförbundet om storstrejk. I Blekinge betyder det att 180 elektriker kan komma att tas ut i strejk.

Det fack och arbetsgivare tvistar om är bland annat arbetsgivarnas finansiering av fackligt arbete, skydd mot osäkra anställningar och standarden på boende vid resejobb. 

Tomas Nilsson, ombudsman på Elektrikerförbundet med ansvar för Blekinge, säger att facket är beredd att ta fajten om arbetsgivarsidan inte ändrar sig och kryper till förhandlingsbordet. 

Om inte en uppgörelse nåtts till den 21 maj utökas strejken som i dag omfattar några småföretag i landet.