Farliga vägarbetsplatser kontrolleras

Arbetsmiljöverket börjar i dagarna inspektioner av 300 vägarbetsplatser. I Växjö distrikt som omfattar Blekinge, Småland och Öland kommer 30 arbetsplatser att kontrolleras.

Bakgrunden är att vägarbetarnas arbete är riskabelt och olycksdrabbat, de senaste åren har flera dödsfall och svåra personskador inträffat vid vägarbetsrelaterade trafikolyckor. 

Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera om arbetet vid vägarna bedrivs enligt gällande säkerhetsföreskrifter, till exempel att det finns en arbetsmiljöplan.