Advokat ej nöjd med arvode

En advokat från Blekinge klagar nu hos domstolsverket i Jönköping efter att hans ersättning skrivits ner av tingsrätten.

Advokaten hävdar i sin skrivelse att han har rätt till den ersättning han begärde i samband med att han företrädde sin klient.

Han skriver bland annat att väntetid och andra omsrändigheter medfört att han begärt ökad ersättning fär tidsspillan, något som tingsrätten inte godkände.

Advokaten vill att Domstolsverket dömer ut den ersättning som han krävt.