Hörselskadade får bra hjälp i länet

Blekinge är bäst i Sverige på flera områden när det gäller att hjälpa hörselskadade och näst bäst på att ge hörselskadade hörapparat.

I landet som helhet saknar närmare hälften av de hörselskadade de hjälpmedel de behöver.

Hörselskadades Riksförbund visar att det handlar om över en miljon människor i hela landet som är hörselskadade, och det är mer än någonsin.

Det är flest män som har hörselfel men antalet kvinnor som är hörselskadade har ökat de senaste femton åren.

Kerstin Linde säger att det märks av hos kvinnor som jobbar på till exempel dagis, där det är höga ljudnivåer.