Utsläppet från nya bilar är för stort

De nya bilarna i Blekinge är mer miljöfarliga än vad som är önskvärt inom EU.

Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket har gjort en sammanställningen över nya bensin- och dieseldrivna bilars klimatpåverkan.

De hoppas nu att fler ska välja mindre och bensinsnålare bilar.

Olofström är den kommun i länet som har högst utsläpp av koldioxid från nyregistrerade bilar medan Sölvesborg har det lägsta utsläppet.