Skolor får kritik för bristande rutiner

Flera skolor i Blekinge får kritik för att de har brister i sitt arbete för att förhindra hot och våld i skolan.

Enligt Arbetsmiljöverket är det sex av tio skolor i distriktet, där även Kronoberg, Jönköping och Kalmar ingår, som har brister.

En av inspektörerna, Ing-Marie Nilsson, säger att många av skolorna bland annat saknar rutiner för hur dom ska hantera hot och våld mot lärare.

Verket har granskat 70 skolor i 25 kommuner i distriktet.