Sjukhusförslag skapar oro

Förslaget om privatisering har lett till oro och funderingar kring framtiden hos personalen på röntgenavdelningen.

Det var på torsdagen som personalen informerades om sjukhusledningens förslag.

Men enligt Håkan Forkman, ställföreträdande verksamhetschef på röntgen i Karlskrona, är det fortfarande en hel del saker som är oklara.

Röntgenavdelningarna i Karlskrona och Karlshamn har cirka 110 anställda.