Olofström vill bryta negativ drogtrend

I takt med att missbruket bland unga i Olofström ökar så satsar kommunen nu på att försöka bryta trenden.

Olofströms kommun har beslutat sig för att anställa en socialsekreterare till som ska arbeta med missbruksproblem.

Samtidigt ska personalen få mer utbildning för att kunna hitta de ungdomar i 18-25 års åldern som missbrukar.

Enligt socialchefen Thomas Svensson så har man nämligen märkt det finns en ökad tillgång på tung narkotika i kommunen och att missbruket ökar främst i de här åldrarna.

Socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic (s) anser att satsningarna krävs inte minst med tanke på den stora heroinhärva som nystades upp för drygt ett år sedan i Olofström.