Läkemedelsrester i kranvatten

En undersökning som Länsstyrelsen i Blekinge och Landstinget i Blekinge gjort visar att kranvattnet innehåller en mängd olika kemikalier.

I länet har det tagits prov och man har hittat spår av läkemedel från sjukhus, men främst från hushållen i Blekinge.

Annika Christiansson, miljöstrateg på landstinget i Blekinge, ser faror med läkemedel i vattnet men säger ändå att man inte skall vara orolig.