Kritiserat förbud mot ålfiske står kvar

Jordbruksdepartementet har beslutat att förbudet mot ålfiske ska stå fast. Det var i december förra året som Fiskeriverket beslutade att allt ålfiske skulle stoppas från och med den 1 maj i år.

Bakgrunden är att ålen har blivit så sällsynt att den riskerar att utrotas.

Fiskare som är ekonomiskt beroende av ålfisket kan få dispens. Beroende anses de vara som under de senaste åren fiskat upp mer än 400 kilo ål eller tjänat mer än 20 000 kronor per år på ålfisket.

Beslutet kritiserades och överklagades av bland andra Karlskrona kommun, som ansåg att förbudet innebar ett ingrepp i småskalig näringsverksamhet.