Lunds stift har flest konfirmander

Under de senaste 35 åren har andelen 15-åringar som konfirmerar sig sjunkit från 80 till under 40 procent.

Det finns stora variationer mellan stiften. Lunds stift, där Blekinge ingår, har störst andel konfirmander med över 56 procent.

Det kan jämföras med Stockholms stift där inte ens var tredje 15-åring konfirmeras.

Det är fler flickor än pojkar väljer att konfirmera sig.