Funktionshindrade får hjälp med Internet

I sommar får funktionshindrade i Karlshamn ett eget Internetkafé. Andreas Pettersson som själv är funktionshindrad anser att det är något som behövs.

– Många funktionshindrade kan inte få den hjälp som de behöver på det Internetkafé som finns på stan och som är öppet för alla, säger han.  

Internetkaféet öppnar på Styrmansgårdens dagcentral i början av juni. Det kommer att finnas på prov fram till i höst. 

– Hur många som kommer till kaféet avgör om det får bli kvar på sikt, säger Stefan Svensson, enhetschef på handikappomsorgen i Karlshamn.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se