Väntar med att laga olycksdrabbad väg

E22:an mellan Karlskrona och Nättraby är sliten. Inom loppet av en knapp månad inträffade två vattenplaningsolyckor, men vägen kommer inte att åtgärdas än.

– Vi har inte pengar till det och måste därför prioritera det som är mest slitet, säger Hans-Göran Bengtsson, på Vägverket sydöst till Blekinge läns tidning.

2+1-vägarna som finns i länet räddar liv men de slits dubbelt så fort som vanliga vägar.

Anledningen är att 2+1-vägarna har smalare körfält. Trafiken sprids inte över vägbanan och slitaget blir mer koncentrerat.