Fisken på väg tillbaka till Mörrumsån

Vinden verkar ha vänt för fisket i Mörrumsån. Under flera år har man haft alldeles för lite havsöring och lax i ån vilket gjort att intresset för att fiska där har minskat.

Percy Assarsson, som är platschef för Mörrums Kronolaxfiske, säger att man vidtagit en rad åtgärder som gjort att det nu finns mycket havsöring att fiska.

Han säger också att det är ekonomiskt viktigt för hela bygden att sportfiskarna hittar tillbaka till Mörrum.

Malin Nilsson
malin.nilsson@sr.se