Högskoleutbildningar får underkänt

Elva procent av Sveriges högskoleutbildningar har så allvarliga brister att examensrätten ifrågasätts.

Högskoleverket har granskat 1 700 utbildningar. De mest kritiserade är utbildningar som förbereder för verksamhet inom skola, vård och omsorg, skriver Dagens Nyheter.