Högskoleverket kritiserar BTH

Ytterligare en utbildning på Blekinge tekniska högskola kritiseras av Högskoleverket.

I en rapport skriver högskoleverket att kurserna på BTHs folkhälsovetenskapsprogram inte bygger tillräckligt mycket på varandra för att studenterna ska uppnå en högre akademisk nivå. Dessutom har man en för svag forskningsanknytning, vilket grundar sig på att man har för få lärare inom ämnet.

Om inte bristerna åtgärdas så kommer programmet att mista sin examensrätt och totalt har nu fem olika utbildningar på BTH kritiserats.